3 грудня 2015 року відбулося засідання Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

3 грудня 2015 року відбулося засідання Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

В засіданні взяли участь представники 28 організацій громадянського суспільства з різних областей України: Донецької, Луганської, Харківської, Волинської, Львівської, Київської та Житомирської, які займаються соціально-трудовою політикою та соціальним діалогом.

Людські ресурси визначають стан і перспективи економічного та соціального розвитку будь-якої країни, а тому питання відтворення людських ресурсів та реформування сфери соціально-трудових відносин є предметом активних дискусій, а також об’єктом регулювання державної програми Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», у якій з чотирьох ректорів руху (вектор розвитку, вектор безпеки, вектор відповідальності, вектор гордості), вектор розвитку – це забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ, та, як наслідок, підвищення стандартів життя.

В рамках вектора розвитку, Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» передбачено дерегуляцію та розвиток підприємництва, програми розвитку малого та середнього бізнесу, реформування сфери трудових відносин тощо. Реформування сфери трудових відносин передбачає впровадження якісно нових підходів до регулювання соціально-трудової сфери в розрізі забезпечення продуктивної зайнятості; підвищення рівня мотивації найманих працівників до продуктивної праці; розвитку саме тих якостей працюючих, які забезпечують високу ефективність роботи та перетворюють людські ресурси підприємства в джерело стійкої конкурентної переваги.

У країнах Європейського Союзу соціально – трудова політика та участь соціальних партнерів у її формуванні зазнали не тільки значної трансформації, а й виник принципово новий наднаціональний і наддержавний курс соціального захисту і добробуту громадян. З огляду на досвід країн ЄС важливо те, що соціальний діалог виявився цінним демократичним способом розв’язання соціальних проблем, сучасним і динамічним процесом, що має унікальний потенціал і широкі можливості у сприянні прогресу в питаннях глобалізації, регіональної інтеграції і перехідного періоду. Тому альтернативи соціальному діалогу у сфері соціально-трудових відносин для держави, що просувається на шляху соціальної ринкової економіки, немає. Використання досвіду європейський країн в питання здійснення соціально-трудової політики та соціального діалогу є надзвичайно актуальним завданням для України у процесі її соціально-економічного розвитку.

Серед учасників значна кількість нових організацій, які висловили бажання долучитися до роботи РГ 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» Національної платформи.

Під час засідання координатор РГ 5 Вячеслав Рой розповів присутнім про результати проведення щорічної конференції Нацплатформи 30 жовтня 2015р. та Київського Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 19-21 листопада 2015р.

В ході засідання обговорювались питання відтворення людських ресурсів, та реформування сфери соціально-трудових відносин в Україні. Учасником заходу було презентовано результати онлайн опитування стану соціального діалогу в Україні.

За результатами виступів та пропозицій учасників розроблено рекомендації до плану роботи РГ 5 на 2016 рік, зокрема відносно покращення соціально-трудової політики та стану соціального діалогу в нашій державі та створено офіційну групу РГ 5 в Facebook.

 

 

 

 

Webatom Раскрутка сайтов и Создание сайтов