Про Нас

  Місія та завдання організації

Основною метою Громадської організації «Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив» є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів своїх членів, сприяння задоволенню професійних, освітніх, культурних та інших законних інтересів своїх членів, здійснення науково-дослідної та навчальної роботи в галузях соціального управління, права, культури, економіки, захисту прав споживачів, соціальної політики, соціальної безпеки, соціального діалогу.
Для досягнення своєї мети у встановленому законом порядку Організація реалізує наступні завдання:
- утвердження принципу демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя, соціальної солідарності громадян та соціальної справедливості;
- всебічно сприяє захисту конституційних прав та свобод громадян шляхом представництва їх інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях України, інших держав, на міжнародних зборах, з'їздах, конференціях, сприяє наданню інформаційної та методичної допомоги;
- сприяння здійсненню економічних, правових та політичних реформ для створення в Україні стабільної політичної системи та ефективної економіки;
- сприяння проведенню в Україні справедливої та ефективної соціальної політики;
- моніторинг діяльності уряду, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, територіальних підрозділів виконавчої влади, щодо формування та реалізації державної і місцевої політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем загальнодержавного та/чи місцевого розвитку задля покращення соціально-економічного стану в країні;
- науково-дослідна та навчальна робота в галузях соціального управління, права, культури, економіки, захисту прав споживачів, соціальної політики, соціальної безпеки, соціального діалогу;
- створення умови для відкритого спілкування та обміну досвідом між громадянами, громадськими організаціями та фахівцями з питань науки, екології, соціального забезпечення, економіки, політики, інформаційних технологій та інших сферах.
- сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до завдань Організації.
- науково-обґрунтовані консультативні та освітні послуги громадянам, громадським організаціям, органам влади та місцевого самоврядування;
- культурно - просвітницька, методична, фінансово-господарська діяльність;
-  публічні заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації;
- співпраця із засобами масової інформації, виданнями, інформаційними агентствами та аналітичними центрами, кіно-виробниками, видання та  розповсюдженню друкованої, аудіо та відеопродукції з питань, пов'язаних з цілями Організації.

Напрямки практичної діяльності:

- співпраця з державними органами та громадськими об’єднанням, установами, підприємствами, науковими установами, закладами освіти, юридичними та фізичними особами з питань досягнення мети та цілей Організації;

- поширення інформації про свою роботу та предмет своєї діяльності;

- участь у розробці й організації виконання державних та недержавних програм;

- участь у громадській діяльності, проведення масових заходів, не заборонених законодавством;

- участь у роботі консультативних,  дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

- розробка пропозиції до органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

- реалізація спільних некомерційних (без отримання прибутку) проектів разом із українськими, іноземними та міжнародними організаціями, учбовими закладами тощо;

- організація та проведення просвітницьких заходів: конгресів, конференцій, лекцій, семінарів круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, симпозіумів, з'їздів, соціально-культурних та інших публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації за участю вітчизняних та міжнародних експертів, представників громадських організацій, органів влади та місцевого самоврядування, науковців та освітян.

 

 

 

 

 

Webatom Раскрутка сайтов и Создание сайтов