Видання

З текстами наших публікацій ви можете ознайомитися в даному розділі.

«Хроніка війни Росії проти України: що відбувається на ринку праці в секторі МСБ».

Повномасштабна російська військова агресія проти України стала величезним стресом для економіки країни, що напряму відобразилось на функціонуванні ринку праці. Оцінити точні масштаби втрат у сфері зайнятості в секторі малого та середнього бізнесу (МСБ) наразі ще дуже складно через обмеженість даних та вкрай невизначені, мінливі обставини, що впливають на ситуацію в Україні.

Participation of small and medium-sized business in bargaining with public authorities in the process of shaping social and labour policies

 
INTRODUCTION
Small and medium-sized business (SMB) is a basis for economic development, employment and creation of new jobs and the key source of budget revenues in any country.

«Участь організацій малого та середнього бізнесу у переговорному процесі з органами влади при формуванні політики регулювання соціально-трудової сфери»

ВСТУП
Малий і середній бізнес (МСБ) – це основа економічного розвитку держави, головне джерело надходжень до бюджету країни, забезпечення зайнятості населення та створення нових робочих місць.

Webatom Раскрутка сайтов и Создание сайтов