Звіт про діяльність за 2015-2016 рік

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ»

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2015-2016 РОКИ

 

 

Загальна інформація про організацію 

Громадська організація «Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив» -неприбуткова організація, заснована на індивідуальному членстві, створена на основі єдності інтересів, мета якої - сприяти сталому соціальному та економічному розвитку країни, розвитку соціального діалогу, підвищенню рівня замученості організацій громадянського суспільства до процесу прийняття політичних рішень в Україні, задоволенню професійних, освітніх, культурних та інших законних інтересів своїх членів, здійснення науково-дослідної та навчальної роботи в галузях соціального управління, права, культури, економіки, захисту прав споживачів, соціальної політики, соціальної безпеки, соціального діалогу.

 Організація має місцевий статус та зареєстрована Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 19 червня 2015 року.

 Організація діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, незалежності, законності, виборності та підзвітності органів управління, прозорості та гласності в роботі.

 У своїй діяльності Організація не має на меті отримання прибутку. Відповідно до Рішення ДПІ у Печерському районі міста Києва N467 від 25 грудня 2015 року Організації присвоєно ознаку неприбутковості за кодом 0006.

 Офіційний сайт організації: http://scc.org.ua/

Поштова адреса:

03150, м.Київ, вул. Анрі Барбюса 11/2

 Телефон:  +38 044 522 80 14

Факс: +38 044 522 86 70

 Електронна пошта: socialsecurity@ukr.net

 

Місія та завдання організації

Місія організації: вплив на державні органи та формування громадської думки задля захисту прав людини і громадянина.

Основні завдання, які ми ставили перед організацією у 2015-2016 роках:

- утвердження принципу демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя, соціальної солідарності громадян та соціальної справедливості;

- захист конституційних прав та свобод громадян шляхом представництва їх інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях України, інших держав, на міжнародних зборах, з'їздах, конференціях, сприяє наданню інформаційної та методичної допомоги;

- сприяння здійсненню економічних, правових та політичних реформ для створення в Україні стабільної політичної системи та ефективної економіки;

- сприяння проведенню в Україні справедливої та ефективної соціальної політики;

- моніторинг діяльності уряду, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, територіальних підрозділів виконавчої влади, щодо формування та реалізації державної і місцевої політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем загальнодержавного та/чи місцевого розвитку задля покращення соціально-економічного стану в країні;

- науково-дослідна та навчальна робота в галузях соціального управління, права, культури, економіки, захисту прав споживачів, соціальної політики, соціальної безпеки, соціального діалогу;

- створення умови для відкритого спілкування та обміну досвідом між громадянами, громадськими організаціями та фахівцями з питань науки, екології, соціального забезпечення, економіки, політики, інформаційних технологій та інших сферах.

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до завдань Організації.

 

Цінності та функції організації

ЦІННОСТІ:

Активність та відповідальність.

Наша команда оперативно реагує на нові виклики суспільства та здійснює активну аналітичну діяльність для реалізації мети та завдань організації. Наша діяльність є незалежною від впливу зовнішніх та внутрішніх політичних та економічних чинників.

 Експертна і соціальна компетентність.

Ми прагнемо забезпечення максимального рівня експертного рівня наших аналітиків з високим рівнем компетентності під час реалізації проектів.

 Креативність та гнучкість.

В своєму колективі заохочуємо застосування нових знань, креативних та творчих підходів до вирішення питань та незалежного мислення.

 Прозорість.

Вся діяльність організації є публічною та відкритою для громадян.

 Взаємна повага і довіра.

При прийнятті всіх індивідуальних чи колективних рішень ми працюємо на засадах чесності і порядності. В спільній діяльності керуємося принципами довіри та підтримки, стимулюємо прагнення кожного з нас до максимального розвитку нашого потенціалу.

 Фінансова відповідальність.

Ми працюємо на засадах порядності та прозорості, з метою забезпечення цінової конкурентоспроможності та фінансової відповідальності.

 ФУНКЦІЇ:

-         аналіз економічної та соціальної політики

-         аналіз здійснення реформ в сфері соціального діалогу та соціально-трудових відносин

-         моніторинг ринку праці та захисту прав працівників

-         підвищенню рівня замученості та потенціалу організацій громадянського суспільства

-         надання освітніх послуг у сфері соціального діалогу.

 

Наша команда

Ігор Дубровський (Голова Організації)

Сфера наукових інтересів:
- системна безпека суспільства,
- соціальний діалог,
- соціальні ризики та механізми їх прогнозування,
- безпека організацій.

 

Вячеслав Рой (Аналітик, член Ради)

Сфера професійних інтересів:
-  громадянське суспільство,
- соціальний діалог,

- захист прав та інтересів працівників

 

Вікторія Хомрач (Аналітик)

Сфера наукових інтересів:

- соціальна політика,

- соціальний діалог,

- громадянське суспільство,

- політична культура сучасного українського суспільства,

- мовна політика,

- політико-мовна ідентичність в Україні.

 

Анна Стичинська (Експерт)

Сфера наукових інтересів:

-    захист прав і свобод людини і громадянина,

-    громадянське суспільство,

-    політичне прогнозування,

-    політичні інститути та процеси.

 

 

Віктор Теремко (Експерт)

Сфера наукових інтересів:

-    політичний аналіз,

-    організації громадянського суспільства,

-    політичні партії,

-    політична модернізація.

Основні досягнення

 1. Онлайн опитування «Social Dialogue Index in Ukraine».

Головне завдання онлайн опитування:

Спроба показати реальний стан розуміння соціального діалогу в регіонах країни.

Ключові питання онлайн опитування:

-         Як Ви розумієте поняття «Соціальний діалог»?

-         Чи достатньо у Вас інформації про можливості та переваги соціального діалогу?

-         Що заважає розвитку соціального діалогу в Україні?

-         Чи можете Ви навести приклади ефективного здійснення соціального діалогу в Вашому регіоні?

-         Чи можете Ви назвати механізми покращення соціального діалогу в Україні?

Результати онлайн опитування викладені на основі проведеного моніторингу розуміння суті соціального діалогу:

-         в 8 регіонах країни:

-         проаналізовано більше 400 відповідей учасників;

-         аналіз проводився на основі 5 критеріїв.

 

2. Аналітична доповідь «Регулювання ринку праці в Україні та ЄС: спільні риси та відмінності.Адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС»

 Акцент зроблено на дослідженні наступних питань:

Частина 1. Стислий огляд ситуації на ринку праці України та ЄС

Частина 2. Компаративний аналіз політик на ринку праці України та ЄС

Частина 3. Адаптація національного трудового законодавства до законодавства ЄС

В доповіді зроблені основні висновки, які полягають в наступному:

На законодавчому рівні в Україні вже здійснено та плануються подальше здійснення ряду реформ в сфері соціально-трудової політики, соціального діалогу, громадського діалогу, трудового законодавства тощо.

Відповідно до графіку виконуються положення Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Плану заходів на 2016–2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності тощо.

Однак, як показує сьогодення теоретичний та практичний рівень здійснених реформ сильно різняться. Тому Україна має, в першу чергу, здійснити експертизу існуючого національного законодавства та забезпечити дотримання тих положень, які відповідають стандартам Європейського союзу.

І лише на основі цього здійснювати реформи, направлені на зменшення економічно необґрунтованої нерівності, подолання бідності та сприяння утвердженню принципу соціальної справедливості в системі розподілу доходів, забезпечення дотримання та гідного рівня соціально-трудових прав громадян.

Більш детальна інформація міститься за посиланням: http://scc.org.ua/content/regulyuvannya-rinku-praci-v-ukrayini-ta-ies-spilni-risi-y-vidminnosti-adaptaciya-trudovogo

3. Участь у діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

Організація приймає активну участь у діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Представник «Центру соціальної безпеки та регіональних ініціатив» Вячеслав Рой обраний координатором Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Так в 2015-2016 роках було проведено 7 засідань РГ5 УНП ФГС СхП.

Під час зустрічей обговорювалися питання стану соціального діалогу та перспектив реформування соціального діалогу в Україні з метою підвищення рівня залученості організацій громадянського суспільства до процесу прийняття важливих для всього суспільства рішень з питань економічного та політичного розвитку держави.

 

 

 

Webatom Раскрутка сайтов и Создание сайтов